Σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Β’ Λιμενικού Τμήματος Κέας για την έγκυρη ενημέρωση σας.

Β’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΣ – Δελτίο Τύπου

ΚΕΑ , 07-06-2022

Γνωρίζουμε ότι την 06-06-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε προσάραξη Θ/Γ «SOUNION II» Σημαίας Μάλτας με οκτώ (08) επιβάτες Αμερικανικής Υπηκοότητας οι οποίοι περί ώρα 20:30 αποβιβάσθηκαν ασφαλώς στη θέση Κουνδουράκι Νήσου Κέας. Επίσης επί του ανωτέρω σκάφους επέβαινε επιπλέον και εξαμελές (06) πλήρωμα Ιταλικής Υπηκοότητας.

Περί ώρα 20:00 πραγματοποιήθηκε έλεγχος από επαγγελματίες δύτες, παρουσία και πλωτού περιπολικού σκάφους Υπηρεσίας μας, όπου δεν διαπιστώθηκε ρήγμα και την 22:10 κατέπλευσε στην εν θέματι περιοχή το ρυμουλκό «ΑΙΓΑΙΑΣ» Ν.Π. 12032 όπου και ξεκίνησαν εργασίες αποκόλλησης ανωτέρω Θ/Γ η οποία ολοκληρώθηκε την 23:00 όπου και ξεκίνησε με ιδία μέσα για το λιμένα Κορησσίας Νήσου Κέας συνοδεία ρυμουλκού. Περί ώρα 02:15 κατέπλευσε στο λιμένα Κορησσίας νήσου Κέας όπου και αγκυροβόλησε ασφαλώς.

Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε καμίας μορφής ρύπανση.

Εκ της Λιμενικής Αρχής Κέας