Τριήμερο Φεστιβάλ Αγροτικών Προϊόντων

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να διοργανώσει και φέτος το Τριήμερο Φεστιβάλ για την προβολή των Αγροτικών Προϊόντων του τόπου μας. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Κορησσίας, από τις 24 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή έως τις 26 Αυγούστου 2018 ημέρα Κυριακή.

Ζητούμε από τους παραγωγούς του τόπου μας να δηλώσουν εγγράφως την πρόθεση συμμετοχή τους, αναφέροντάς μας τα προϊόντα με τα οποία θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Επιπλέον, στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρεται και η δυνατότητα ή μη πώλησης των εν λόγω προϊόντων με την έκδοση σχετικής απόδειξης (για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς).

Σημειώνουμε ότι το Φεστιβάλ αφορά αυστηρά στην προβολή Αγροτικών Προϊόντων και η συμμετοχή αφορά σε παραγωγούς τέτοιων.

Οι δηλώσεις συμμετοχής σας παρακαλούμε να κατατεθούν στο ΚΕΠ Δήμου Κέας το αργότερο έως τις 10 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ: Αίτηση συμμετοχής στο Τριήμερο Φεστιβάλ Αγροτικών Προϊόντων 2018.

Πληροφορίες: ΚΩΝ/ΝΑ ΔΕΜΕΝΕΓΑ
Τηλέφωνο / Φαξ: 2288021150
e-mail: konstantina.demenega.em@kep.gov.gr