Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι Δήμοι Σύρου-Ερμούπολης, Άνδρου, Θήρας, Κέας, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Τήνου και Σίφνου, οι Ιερές Μητροπόλεις Σύρου-Τήνου-Άνδρου-Κέας και Μήλου, Θήρας-Αμοργού και Νήσων και Παροναξίας, η Καθολική Επισκοπή Σύρου, η Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου είναι οι φορείς που συμμετέχουν στο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020» του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (TEBA/ FEAD)» – Σχέδιο Συγκρότησης «Κοινωνικής Σύμπραξης» στο Νομό Κυκλάδων.

            Αντικείμενο του προγράμματος είναι η υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχεια ή βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας στο Νομό Κυκλάδων. Το Πρόγραμμα αυτό του ΤΕΒΑ, αφορά άπορα άτομα και κυρίως οικογένειες απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές/ πολυμελείς οικογένειες) καθώς και αστέγους.  

Αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας για την καταγραφή και τεκμηρίωση των υλικών και κοινωνικών αναγκών, για τον συντονισμό των ενεργειών διανομής, για τη διασύνδεση των διαθέσιμων Κοινωνικών Δομών, για τον προγραμματισμό και την από κοινού υλοποίηση συνοδευτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, κοινωνικής ενσωμάτωσης, πολιτιστικών-δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης, ένταξης στην αγορά εργασίας και στην τοπική οικονομία με στόχο τη συνδυασμένη, αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των εθνικών και των ευρωπαϊκών πόρων.

Παράλληλα, θα υποστηρίζονται συνοδευτικά μέτρα δεδομένου ότι η φτώχεια έχει πολλαπλές διαστάσεις και δεν περιλαμβάνει μόνο την έλλειψη εισοδήματος και επαρκών υλικών πόρων ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση, αλλά και τη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ψυχοκοινωνική στήριξη και η εκπαίδευση, ενδυνάμωση για ένταξη στην αγορά εργασίας και σε καλύτερη ποιότητα εργασίας.

Για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στους καταλόγους των ωφελούμενων του Προγράμματος, ο Δήμος Κέας έχει ορίσει δύο υπαλλήλους του ΚΕΠ, οι οποίοι θα βοηθούν στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

 

 Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω των Εταίρων της σύμπραξης, οι δυνητικοί ωφελούμενοι πρέπει να έχουν αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:

– Ταυτότητες ή διαβατήρια και άδειες διαμονής όλων των μελών της οικογένειας
– Ε1 2015 (φορολογικού έτους 2014)
– Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (για όσα μέλη της οικογένειας έχουν στην κατοχή τους ακίνητα)
– ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας
– ΑΦΜ όλων των μελών της οικογένειας

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να δηλώσουν το ακριβές ποσό των καταθέσεών τους σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες). 
Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Τα δηλούμενα στοιχεία υπόκεινται σε ηλεκτρονική διασταύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5/8/2015.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.