Οι Αγιασμοί των σχολείων της Κέας θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 11/9/018.

Αναλυτικότερα:
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ | ΩΡΑ 8.30 πμ.(πατήρ Σπυρίδων).
– ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΛΛ | ΩΡΑ 9.00 π.μ (π.Ελευθέριος)
– ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ | ΩΡΑ 9.30 πμ (πατήρ Σπυρίδων)
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ | ΩΡΑ 10.00 πμ (πατήρ Γεώργιος )
– ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ | ΩΡΑ 10.30 πμ (πατήρ Γεώργιος)
– ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ | ΩΡΑ 10.00 πμ (πατήρ Ελευθέριος)

Ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.