Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση Δ.Σ. 2019. prosklisi3ods19

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019. praktiko3ods19