Πρόσκληση στην 20η συνεδρίαση Δ.Σ. 2019. Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.20η ΔΣ 2019

Απόσπασμα από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019. 4.20h_synedria_29-11-2019πρακτικό

 


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: