Πραγματοποιήθηκε, βάσει Νόμου, την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024, η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την εκλογή Προεδρείου και μελών Δημοτικής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο είχε κληθεί να συνεδριάσει για πρώτη φορά την Τρίτη 2 Ιανουαρίου και λόγω μη σχηματισμού νόμιμης απαρτίας, αναβλήθηκε.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Ευαγγέλου Ιωάννης επικεφαλής της μειοψηφίας του Δ.Σ. και ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Κορασίδης Σταύρος προσήλθαν και κατέθεσαν την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 42/07-01-2024  ένσταση περί μη πρόσκλησης και μη ορκομωσίας του επιλαχόντα δημοτικού συμβούλου, κ. Δημητρίου Βρεττού και το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 43/07.01.2024 αίτημα εκ νέου αναβολής της συνεδρίασης του 1ου Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω μη ορκωμοσίας όλων των συμβούλων της μειοψηφούσας παράταξης.

Ο κ. Ευαγγέλου ενημερώθηκε από τη Δήμαρχο και τον πλειοψηφόντα δημοτικό σύμβουλο ότι:

  1. Πρόσκληση ορκωμοσίας έχει αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου την Τετάρτη 3/1/2024, τόσο στον επιλαχόντα δημοτικό σύμβουλο, όσο και στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Ενωμένοι με νέα προοπτική- Γιάννης Ευαγγέλου”,
  2. Η διαδικασία λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα της εκλογής Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής ορίζεται ρητά στις εγκυκλίους 1327/110556/2023 και 1328/110575/2023 και δεν προβλέπει αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου πλην της περίπτωσης μη απαρτίας
  3. Δεδομένων των ανωτέρω διατάξεων και της απαρτίας των μελών του Δ.Σ., ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κανονικά.

Οι κ. Ευαγγέλου και Κορασίδης, παρά την παραίνεση της Δημάρχου και των μελών της πλειοψηφίας του Δ.Σ. να παραμείνουν, προκειμένου να υπάρχει διευρυμένη συμμετοχή και εκπροσώπηση στη συνεδρίαση και τα συλλογικά όργανα, επέμειναν στη θέση τους και αποχώρησαν πριν την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Δεμένεγας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καλώντας τη Δήμαρχο, μετά την αποχώρηση της μειοψηφίας, πέραν της δήλωσης υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και του Γραμματέα του Δ.Σ., να δηλώσει αντίστοιχα και υποψήφιο από την παράταξή της, για τη θέση του Αντιπροέδρου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δήλωσε η Δήμαρχος, κα Βελισσαροπούλου, ήταν αντίστοιχα οι: Στυλιανός Γκέκας, δημοτικός σύμβουλος για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  Άννα Πορίχη, δημοτική σύμβουλος για τη θέση της Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Γεώργιος Αιμιλιανός Βώσικας, δημοτικός σύμβουλος για τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε διά ανατάσεως χειρός, οι ανωτέρω εκλέχθηκαν στις θέσεις για τις οποίες είχαν προταθεί λαμβάνοντας το σύνολο των ψήφων των παρόντων δημοτικών συμβούλων, ήτοι εννέα (9) ψήφους έκαστος.

Το λόγο στη συνέχεια έλαβε ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Γκρέκας, ο οποίος αφού ευχήθηκε καλή θητεία σε όλα τα μέλη, κάλεσε τους παρόντες συμβούλους να δηλώσουν υποψηφιότητα για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

Υποψηφιότητα έθεσαν οι: κ.κ. Γκουτζαμάνη Παναγιώτα,  Δεμένεγας Κωνσταντίνος, Λουρής Αντώνιος, Πορίχης Λεβίδης Δημήτριος, Άννα Πορίχη, Συμεών Μορφωνιός, Γεώργιος Αιμιλιανός Βώσικας και Βασίλειος Βαλεράς.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της δημοτικής επιτροπής, από την οποία προέκυψε η κάτωθι σύνθεση:

Τακτικά μέλη: 1. Παναγιώτα Γκουτζαμάνη, 2. Κωνσταντίνος Δεμένεγας, 3. Αντώνιος Λουρής, 4. Δημήτριος Πορίχης Λεβίδης

Αναπληρωματικά μέλη: 1. Βασίλειος Βαλεράς, 2. Άννα Πορίχη,  3. Γεώργιος Αιμιλιανός Βώσικας,  4. Συμεών Μορφωνιός

Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, με τη Δήμαρχο να λαμβάνει το λόγο ευχόμενη καλή και δημιουργική θητεία σε όλους.

Ακολουθεί η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία επικυρώνει τη συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας: Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.