Πρόσκληση στη 2η συνεδρίαση Δ.Σ. 2024. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.2η ΔΣ 2024

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2024, 4.2h_synedria_22-01-2024 πρακτικό


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: