δικτύων αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου

Υπογράφηκε η σύμβαση για την εργολαβία των δικτύων αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου μεταξύ του εκπροσώπου της εταιρίας ΥΡΙΑ, που ανέλαβε μετά από διαγωνισμό το έργο και του Δήμαρχου Κέας, κ. Γιάννη Ευαγγέλου. Το υποέργο αυτό είναι μέρος του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας» το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 6,4 εκατ Ευρώ.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του Απριλίου. Τη σύμβαση υπογράφει και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος εξασφάλισε τη χρηματοδότηση και παρακολουθεί προσωπικά την επίβλεψη του έργου.

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά:

Την υπογραφή της σύμβασης ακολούθησαν σχετικά δημοσιέυματα: