«Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμισης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης της Νήσου Κέας»

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με ποσό χρηματοδότησης 830.787,60 €

 Ο Δήμος Κέας υπέγραψε αυτές τις μέρες τη δανειακή σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου το οποίο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» τον περασμένο Ιούλιο. Μέσω του έργου θα γίνει εξοικονόμηση χιλιάδων ευρώ για τους δημότες της Κέας από την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υψηλής πίεσης του δικτύου ύδρευσης της Ιουλίδας. Σε συνδυασμό με το έργο της τηλεμετρίας που εκτελείται αυτήν την περίοδο, θα αποτελέσει  ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης του νησιού μας. Το έργο προβλέπει:
  • Την ενεργειακή αναβάθμιση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση νέων αντλητικών υψηλής απόδοσης.

Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση:

  • Του ενεργοβόρου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση Φλέας με νέο υψηλής απόδοσης
  • Των πιεστικών συγκροτημάτων που βρίσκονται στη δεξαμενή Παλαιόμυλων Ιουλίδας με νέα κατακόρυφα υψηλής απόδοσης.