Σε πλήρη λειτουργία έχουν από τον Απρίλιο του 2016 δραστηριοποιηθεί τα Νέα Δημοτικά Σφαγεία Κέας, τα οποία διαθέτουν κωδικό διάθεσης Ευρωπαϊκής εμβέλειας. Τα νέα Δημοτικά Σφαγεία Κέας έχουν δυνατότητα σφαγής σε τρεις γραμμές για χοιρινά, αμνοερίφια και βοοειδή. Έτσι, οι κτηνοτρόφοι μπορούν πλέον να διαθέτουν τα προϊόντα τους, όχι μόνο για τοπική κατανάλωση (όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια), αλλά και για εξαγωγή σε όλη την Ελλάδα και την Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε τρίτες χώρες. Η πρώτη περίοδος λειτουργίας του σφαγείου έδειξε το ενδιαφέρον της αγοράς για το Τζιώτικο κρέας αφού πολλαπλασιάσθηκε η ζήτηση από τις προηγούμενες χρονιές.

Το νέο σφαγείο Κέας είναι κατά την εκτίμηση των ειδικών το πιο σύγχρονο των Κυκλάδων και έχει κατασκευασθεί και εξοπλισθεί με προοπτική να εξυπηρετήσει την τοπική παραγωγή έως και για 315 τόνους κρέατος ετησίως.

Στην Κέα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια άνοδος στο τομέα της Κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα στη παραγωγή των Βοοειδών και των χοιρινών. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα να πωλείται το εκλεκτό Τζιώτικο κρέας σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό λόγω της λειτουργίας των νέων Δημοτικών Σφαγείων.

Η ποιότητα του Τζιώτικου κρέατος είναι ιδιαίτερα υψηλή και αυτό οφείλεται στο τρόπο εκτροφής και στη χλωρίδα της Κέας. Το νησί χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία άγριας βλάστησης χλωρίδας που αποτελεί μεγάλη διατροφική αξία για τα ζώα. Οι παραγωγοί ακολουθούν τη παραδοσιακή μέθοδο εκτροφής της ελεύθερης βοσκής (εκτατική).

Για το λόγο αυτό τόσο το κρέας των αμνοεριφίων όσο και των βοοειδών αποκτά ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν υψηλής διατροφικής αξίας.

Πρόσφατα αναβίωσε η εκτροφή της ιδιαίτερης ράτσας αγελάδων “Αγελάδα Κέας”, (το οποίο θα είναι σύντομα και αυτό σε διάθεση στην αγορά) και η εκτροφή του μαύρου χοίρου, δύο ράτσες παλιές που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Για όλα αυτά συνιστούμε ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε το Τζιώτικο κρέας και τα παράγωγα του προϊόντα χαρακτηριστικής γεύσης και ιδιαίτερης νοστιμιάς.

Τηλέφωνο Δημοτικών Σφαγείων Κέας: 22880 22570, email sfageiokeas@kea.gr