Συνεργασία Δήμου Κέας και ΜΟΔ για το Νέο Δίκτυο Ύδρευσης Ποισσών

Η Δήμαρχος Κέας, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, βρέθηκε στα γραφεία της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) για την υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή ενός νέου δικτύου ύδρευσης στην περιοχή των Ποισσών Κέας.

Με τη συνεργασία αυτή ο Δήμος Κέας θα καλύψει το διαχειριστικό κενό λόγω της έλλειψης Τεχνικής Υπηρεσίας και έτσι το έργο θα προχωρήσει ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και από πόρους του Δήμου Κέας.

Η ΜΟΔ είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αποστολή της είναι η στήριξη και ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καλύπτοντας κυρίως ανάγκες σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα, εργαλεία και διαδικασίες, μεταφορά τεχνογνωσίας και υλικοτεχνική υποδομή.