Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Συνήλθε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου το Λιμενικό Ταμείου Σύρου, στο οποίο συμμετείχε και ο εκπρόσωπος του Δήμου Κέας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιδήμαρχος Κέας, κύριος Στέφανος Βρεττός. Μεταξύ άλλων θεμάτων του Λ.Τ.Σ. συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν και θέματα που αφορούν την Κέα, όπως:

  • Κατακύρωση του πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού ανάδοχου και την υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση του έργου του πεζοδρομίου στο Βουρκάρι.
  • Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων στο λιμάνι του Bουρκαρίου.
  • Επισκευή ράμπας πρόσδεσης των πλοίων ακτοπλοΐας στον λιμένα Κορησσίας.
  • Συμπληρωματικά έργα στεγάστρου επιβατών Κορησσίας.