Μετά από ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαυρίου σας γνωστοποιούμε ότι η έδρα του πρώην Γραφείου Πυρασφάλειας της Π.Υ. Λαυρίου μεταφέρεται στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής (Παλαιά Περιφερειακή οδός Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη στο Μαρκόπουλο Τ.Κ. 19003 – email: dpy.anatattik@psnet.gr – τηλ. 2299320800/835).