Η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος (ΕΒΕ), μεταφερόμενη σύντομα στις νέες της εγκαταστάσεις, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οργανώνει για πρώτη φορά δανειστικό τμήμα.

Στον τομέα δε της «Τοπικής Ιστορίας», η οποία θα αφορά στο σύνολο της χώρας, θέτει ως στόχο την καλλιέργεια ιδιαίτερης ευαισθησίας του αναγνωστικού της κοινού γύρω από την τοπικότητα και τα συμφραζόμενά της.

Η ΕΒΕ μέσα από την επιλογή σημαντικών τίτλων για την δανειστική της συλλογή, με προγράμματα που μελλοντικά Θα υλοποιήσει, καθώς και με την ισότιμη συνεργασία που επιδιώκει σταθερά με το σύνολο των Βιβλιοθηκών της χώρας, φιλοδοξεί να αναδείξει την ιστορία και τον πολιτισμό «του μικρού χώρου», στηρίζοντας το έργο που οι κατά
τόπους αντίστοιχοι οργανισμοί επιτελούν.

Για την υλοποίηση του σκοπού μας αυτού, η ΕΒΕ παρακαλεί τον Δήμο Κέας, όπως:
Αποστείλει την πλέον σημαντική βιβλιογραφία, γύρω από την τοπική σας ιστορία, με θέματα που κατά την κρίση του αξίζουν να αναδειχθούν, ώστε να είναι εμφανής η πολιτισμική ταυτότητα της Κέας.

Θεωρώντας τιμή την προβολή του τόπου μας, της ιστορίας του και των συγγραφέων του μέσα από τη δανειστική βιβλιοθήκη της ΕΒΕ, παρακαλούμε θερμά όπως παραχωρηθούν στον Δήμο μας, από τους δημιουργούς τους, σχετικά συγγραφικά πονήματα (δύο αντίτυπα ανά σύγγραμμα), συνοδευόμενα από επιστολή χορηγίας για τον ανωτέρω σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνείτε με την κα Χριστίνα Τσούλου (ειδική συνεργάτη Δημάρχου Κέας), στο τηλέφωνο 22883 60020.