Επίσκεψη κλιμακίου Παιδιάτρων στην Κέα

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την υποβολή πρότασης για την προσθήκη Τομέα-Ειδικότητα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας, στο Επαγγελματικό Λύκειο Κέας (ΕΠΑΛ Κέας). Στη συζήτηση τους θεωρήθηκε απαραίτητη η προσθήκη αυτής της ειδικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμότητα του γνωστικού αντικειμένου για το νησί μας, την έλλειψη αντίστοιχων ειδικοτήτων και τη γενικότερη ζήτηση αυτών των επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας.

Ως χώρος στέγασης του τομέα προτάθηκε η μία από τις τρεις λυόμενες αίθουσες του ΕΠΑΛ, όπου θα στεγαστεί και το απαραίτητο εργαστήριο για τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών.

Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε τον Τομέα της Γεωπονίας που έχει επίσης εγκριθεί παλαιότερα, ο οποίος θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη και οικονομία.