Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΩΖ32ΩΕΔ-Β5Υ

Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

200806_II ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (2)

200806_III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ