Η έκθεση ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΑΣ παρατείνεται έως τις 23 Αυγούστου

Η φωτογραφική έκθεση «Τόποι – Μνημεία – Άνθρωποι», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του θεσμού Βιόσφαιρα Κέας, παρατείνεται, λόγω αυξημένης προσέλευσης του κοινού, έως την Κυριακή 23 Αυγούστου. Η έκθεση πραγματοποιείται στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου στο Βουρκάρι Κέας και τις ημέρες αυτές θα λειτουργεί κατά τις ώρες 20.00 – 23.00. Μην τη χάσετε!


«ΤΟΠΟΙ – ΜΝΗΜΕΙΑ – ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
Φωτογραφική έκθεση από τη Φωτοθήκη Δήμου Κέας
Καταγραφή της ιστορικής διαδρομής της Κέας από τα τέλη του 19ου αιώνα

Η φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Τόποι – Μνημεία – Άνθρωποι», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του θεσμού Βιόσφαιρα Κέας, περιλαμβάνει φωτογραφικά τεκμήρια από τη Φωτοθήκη Δήμου Κέας. Η έκθεση αποτυπώνει την ιστορία της Κέας, καθώς το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται εκτείνεται χρονικά από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1980. Οι φωτογραφίες ταξινομήθηκαν και εκτίθενται χρονολογικά σε τρεις ενότητες. Το υλικό αυτό συνοδεύεται με επεξηγηματικά κείμενα και λεζάντες από τους κατόχους των οικογενειακών συλλογών, από συγγραφείς και πανεπιστημιακούς που έχουν ασχοληθεί με τη σχετική θεματολογία, καθώς και από ανθρώπους που με την προφορική τους μαρτυρία συνέβαλλαν στην τεκμηρίωσή του. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης είναι ιδιαιτέρως σημαντική, αφού η τοπική κοινωνία θα θυμηθεί, η νεότερη γενιά θα μάθει και οι επισκέπτες θα μυηθούν στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Δήμο Κέας και την Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κέας, υπό την επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού φορέα KEOS CULTURE.

Τα φωτιστικά σώματα led στο χώρο της έκθεσης είναι δωρεά της εταιρείας Globiled, την οποία και ευχαριστούμε.

Η Βιόσφαιρα Κέας / Biosphere Keos, είναι μια ιδέα της KEOS CULTURE που υλοποιείται από τον Δήμο Κέας. Κύρια δραστηριότητα αποτελεί η οργάνωση και η επιμέλεια εκθέσεων που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά και θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια με διαφορετικές θεματικές ενότητες και στόχο την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Κέας.

ΦΩΤΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Ο Δήμος Κέας υπό την επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού φορέα KEOS CULTURE δημιούργησε τη Φωτοθήκη Δήμου Κέας με σκοπό την έρευνα, συλλογή, ψηφιοποίηση, μελέτη, τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη φωτογραφιών της Κέας. Την οργάνωση και διαχείριση έχει ο Δήμος Κέας, σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης των κατόχων του φωτογραφικού υλικού. Οι φωτογραφίες έχουν ψηφιοποιηθεί και είναι οργανωμένες με βάση τις πηγές προέλευσής τους. Σπουδαίες πηγές συλλογής φωτογραφιών αποτελούν τα οικογενειακά και προσωπικά αρχεία, ο περιοδικός τύπος, τα έντυπα και τα βιβλία της εποχής. Έγινε έρευνα για την ταυτότητα των προσώπων όπου είναι εφικτό αλλά και για την όσο τον δυνατό ακριβέστερη χρονολόγηση της κάθε φωτογραφίας. Η προσπάθεια τεκμηρίωσής τους έγινε με συγκριτική μελέτη με βάση τα εικονιζόμενα κτίρια, τις αλλαγές στη μορφή ή στα δομικά στοιχεία τους, τις σημειώσεις σε οικογενειακά άλμπουμ, ή στο πίσω μέρος των φωτογραφιών όπως επίσης και με τις προφορικές μαρτυρίες των εικονιζόμενων προσώπων και των κατόχων τους. Καθώς η Φωτοθήκη θα εμπλουτίζεται με καινούργιες φωτογραφίες και η έρευνα θα συνεχίζεται περισσότερα στοιχεία θα μας οδηγούν στην πληρέστερη τεκμηρίωση του υλικού. Η Φωτοθήκη θα οργανώνει περιοδικές δράσεις σχετικές με τις διάφορες θεματικές του υλικού που διαθέτει όπως εκπαιδευτικά προγράμματα και προβολές.

Εάν κατέχετε ή αν γνωρίζετε φωτογραφικό υλικό που μπορεί να συνδράμει την προσπάθειά μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Email: photothiki@kea.gr | τηλ. 22883 60000
κα Σωτηρία Αντωνοπούλου & κα Άννα Ψύλλα