Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, με έδρα εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με επιβατηγά οχήματα 6 έως 9 θέσεων

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που επιθυμεί να αντικαταστήσει το ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκίνητό του, το οποίο έχει έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητο από (6) έως εννέα (9) θέσεις, να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι και έξι (6) εβδομάδες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσων αντίστοιχα για τα νησιά – έδρες των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

Δείτε την πρόσκληση εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ 9ΘΓ87ΛΞ-5ΙΞ