Αιφνίδια επίσκεψη του Διοικητή 2ης ΔΥΠΕ, κ Ροϊλού, στο νησί μας και στο ΠΠΙ Κέας

Στην επίσκεψη του στο Δημαρχείο Κέας ο Διοικητής μας ανακοίνωσε τη σύμφωνη γνώμη του στο αίτημά μας για αναβάθμιση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου σε ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ. Έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πληρέστερη στελέχωση της υπηρεσίας και παράλληλα θα αποκτήσει Αυτόνομη Διοικούσα Επιτροπή. Η εν λόγω αναβάθμιση αποτελούσε χρόνιο αίτημα του νησιού μας και πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα.

Αναφορικά με τη στελέχωση του  Ιατρείου, δεσμεύτηκε να υπάρχει τακτική μετακίνηση από νοσοκομεία της 2ης ΔΥΠΕ μέχρι να μπορέσει να στελεχωθεί το Ιατρείο μας από μόνιμο προσωπικό, οι θέσεις για το οποίο πρόκειται να βγουν στην επόμενη προκήρυξη.

Τέλος, δεκτό έγινε αίτημά μας να εφοδιαστεί το Ιατρείο μας με φορητό ακτινολογικό μηχάνημα.

Ο Δήμος μας ήταν και είναι πάντα αρωγός στις ενέργειες που αφορούν τη στελέχωση του Ιατρείου μας, με παροχή οικονομικών κινήτρων και φιλοξενίας. Ιδιαίτερα μετά την απόφαση της Επιτροπής Διαφάνειας που έκρινε παράνομα τα οικονομικά κίνητρα, ο Δήμος μας πρωτοστάτησε στη διεκδίκηση του δικαιώματος μας να στηρίζουμε το Ιατρείο της Κέας. Δικαιωθήκαμε με ΦΕΚ που μας δίνει την έγκριση νόμιμα να συνεχίσουμε να παρέχουμε  τα προνόμια, τα οποία θεσπίσαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.