ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκδοση Προκήρυξης για χορήγηση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021

Α) Πενήντα (50) νέων ΑΔΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ και

Β) Εικοσιτριών (23) νέων αδειών, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η προκήρυξη καθώς και οι αντίστοιχες αιτήσεις μπορούν να αναζητηθούν:

  1. Στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου https://www.pnai.gov.gr , μέσα από τη διαδρομή Ενημέρωση – Νέα Ανακοινώσεις και
  2. στο Ο.Π.Σ.Α.Α.Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» , στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από    04/04/2023 έως  13-05-2023 ώρα 23:59.