Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές 2023, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 21η Μαΐου 2023, ημέρα Κυριακή, θα αρχίσει στις 07:00 και θα λήξει στις 19:00, στα παρακάτω εκλογικά τμήματα:

76 Κέας / Κέας Ε.Δ. ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
Από: ΑΒΝΤΙ ΕΜΙΛΑΝΟ
Έως: ΚΟΖΑΔΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

77 Κέας / Κέας Ε.Δ. ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
Από: ΚΟΛΑ ΓΙΩΡΓΟ
Έως: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

78 Κέας / Κέας Ε.Δ. ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
Από: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Έως: ΨΥΧΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

79 Κέας / Κέας Ε.Δ. ΚΟΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΙΑΣ
Από: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Έως: ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

80 Κέας / Κέας Ε.Δ. ΚΟΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΙΑΣ
Από: ΜΠΕΛΕΡΗ ΜΕΛΙΝΑ
Έως: ΨΥΛΛΑΣ ΠΙΕΡΡΗΣ

Στο 79ο
/Κέας Ε.Δ. ΚΟΡΗΣΙΑΣ θα ψηφίσουν και οι ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ από το ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΣ και το Β ́ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΣ

Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών για την Εκλογική Περιφέρεια Κυκλάδων είναι Τέσσερις (4) και οι σταυροί προτίμησης έως δύο (2).

Δείτε στο σχετικό έγγραφο τους συνδυασμούς και συνασπισμούς κομμάτων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ.