Ένας Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου Ύδρευσης δημιουργήθηκε στο Τοπικό Γραφείο Κορησσίας του Δήμου Κέας. Ο χώρος ανακαινίστηκε πλήρως εδώ και μερικούς μήνες και έγινε εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού. Με τη βοήθεια οθονών και ειδικών εφαρμογών παρακολουθούμε πλέον το δίκτυο ύδρευσης ανελλιπώς και αποτελεσματικότερα.

Από τον Σταθμό ελέγχεται η ποιότητα του νερού, εντοπίζονται εγκαίρως οι διαρροές, αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα και γίνεται καλύτερη διαχείριση υδάτινων πόρων. Προσεχώς από εκεί θα μπορούμε να παρακολουθούμε και το δίκτυο της αποχέτευσης.