Ο Δήμος Κέας με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας υλοποιεί από τον Μάρτιο πρόγραμμα μηνιαίων ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Η χρηματοδότηση του γίνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητο ιδιαίτερα μετά την επανεμφάνιση κρουσμάτων ελονοσίας και περιστατικών λοίμωξης από τον ιό του δυτικού Νείλου σε αρκετές περιοχές της χώρα μας, αλλά και λόγω του κινδύνου εισαγωγής άλλων ιών που μεταδίδονται με κουνούπια. Αναγκαία είναι επίσης η εξάλειψη της όχλησης που προκαλεί η παρουσία κουνουπιών τόσο στην αγροτική όσο και στην τουριστική οικονομία της Κέας.

Έχουν ήδη γίνει ψεκασμοί τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ώστε να μην δημιουργηθεί έξαρση την καλοκαιρινή περίοδο και θα συνεχιστούν σε μηνιαία βάση μέχρι και τον Οκτώβριο. Οι ψεκασμοί εφαρμόζονται στις περιοχές: Ποίσσες (2 στρέμματα), Κορησσία (1,5 στρέμμα), Βουρκάρι (0,5 στρέμμα), Οτζιάς (1,5 στρέμμα), Σπαθί (6 στρέμματα), Καμπί (2,5 στρέμματα).

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καταπολέμηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο ( αυγό – προνύμφη – νύμφη), με συστηματικούς ελέγχους των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, ψεκασμούς αλλά και δειγματοληψίες ώστε να διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.

Οι ψεκασμοί γίνονται από το έδαφος σε όλες τις υπαίθριες εστίες εκκόλαψης που βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, οι οποίες είναι κυρίως στάσιμο νερό όπως: όχθες ποταμών, έλη, άχρηστα πηγάδια, χαντάκια, φραγμένες υδρορροές, ανοικτές αποχετεύσεις κ.α.