Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2022 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ οκτάμηνης διάρκειας.

Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 10/06/2022 έως Δευτέρα 20/06/2022.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης):
Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
100   Δήμος Κέας Κέα, Περιφερειακή Ενότητα Κέας – Κύθνου ΔΕ Ηλεκτρολόγος 8 μήνες 1
101   Δήμος Κέας Κέα, Περιφερειακή Ενότητα Κέας – Κύθνου ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου 8 μήνες 1
102   Δήμος Κέας Κέα, Περιφερειακή Ενότητα Κέας – Κύθνου ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 8 μήνες 4
103   Δήμος Κέας Κέα, Περιφερειακή Ενότητα Κέας – Κύθνου ΥΕ Εργάτες  Ύδρευσης 8 μήνες 2

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

664ΛΩΕΔ-ΑΜΦ ΣΟΧ 1_2022 ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ