Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τουρισμού - Ξεκινά ο Β’ κύκλος μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον Α΄ Κύκλο του προγράμματος επιμόρφωσης τουρισμού, κατά το χρονικό διάστημα από 17/02/2020 έως 07/03/2020, μπορούν να παραλάβουν τα σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης από το ΚΕΠ Δήμου Κέας.
Τηλ. Επικοινωνίας 2288021150