ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Το αντικείμενο της πράξης αφορά σε σχεδίαση ,ωρίμανση και υλοποίηση μιας σειράς αποχετευτικών έργων.

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ