Τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, με απόφαση της Δημάρχου, Ειρήνης Βελισσαροπούλου, ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Κέας για την περίοδο 1/9/2019 – 31/8/2020.

Δείτε την απόφαση αυτή εδώ.