Ένα ακόμη ευχάριστο νέο για τον Νέο Δημοτικό Παιδικό Σταθμός της Κέας

Εγκρίθηκε τις ημέρες αυτές η πρόσληψη δύο επιπλέον θέσεων για τον παιδικό σταθμό του Δήμου Κέας. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τον Βουλευτή Κυκλάδων, κ. Βρούτση, για τη βοήθεια του.

Ένα από τα πάγια αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, αυτό της κατασκευής ενός παιδικού σταθμού στο νησί, επιτέλους πραγματοποιείται. Με την εξασφάλιση των επιπλέον θέσεων προσωπικού ευελπιστούμε στην ακόμα καλύτερη λειτουργία του και την πιο αποτελεσματική φροντίδα των παιδιών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Στόχος μας είναι μέσω της εν λόγω δομής:
 Να παρέχουμε προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 Να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 Να βοηθήσουμε τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 Να παρέχουμε ημερήσια φροντίδα στα παιδιά που θα φιλοξενούνται, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 Να διευκολύνουμε τους εργαζόμενους γονείς και τους άνεργους γονείς.
 Να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντας τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.

Σημειώνεται ότι σήμερα στην Κέα ζουν περισσότερα από 50 παιδιά προσχολικής ηλικίας 2,5 έως 4 ετών.