Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Κέας προχωρούν στη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης για την υλοποίηση των συντηρήσεων και των επισκευών των Σχολικών κτιρίων του νησιού. Πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας, καθώς μέσα από αυτό θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά της Κέας σύγχρονα και λειτουργικά σχολικά κτίρια.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 165.000,00 ευρώ και οι παρεμβάσεις αφορούν όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την συντήρηση και την αποκατάσταση των φθορών και τη βελτίωση των σχολικών μονάδων από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων.

Σκοπός της σύμβασης είναι η συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου για την υλοποίηση του έργου, την ανάληψη αρμοδιότητας από την Περιφέρεια για χρηματοδότηση του, την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, την δημοπράτηση του έργου, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και όλων των απαραίτητων διαδικασιών.

Οι παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευών, όπως έχουν προσδιοριστεί και ιεραρχηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας, αφορούν συγκεκριμένα το Νηπιαγωγείο Βουρκαρίου, το Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας, το Νηπιαγωγείο Ιουλίδας, το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Κάτω Μεριάς, το Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου Κάτω Μεριάς, το Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας και το Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου και ΕΠΑΛ.

Αναγνωρίζοντας τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του νησιού μας, βάζουμε πάντα στόχο την κάλυψη των αναγκών τους όσο πιο άμεσα και αποτελεσματικά μπορούμε. H Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι πολύτιμος συνοδοιπόρος στην προσπάθεια μας και τους ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία τους. Το μέλλον των παιδιών μας αφορά και είναι προτεραιότητα μας να τους προσφέρουμε όλα τα εφόδια που χρειάζονται.