Ο Δήμος Κέας ανακοινώνει ότι η υποβολή των δικαιολογητικών για την εγγραφή των παιδιών, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα γίνεται από την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 έως και την Πέμπτη  28 Μαρτίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • σε μορφή PDF ηλεκτρονικά στο email pedikos@kea.gr ή
  • δια ζώσης στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Δήμου Κέας σε κλειστό φάκελο, τις ημέρες αυτές και ώρες 14.00 – 16.00.

Την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε:

  • Στον Παιδικό Σταθμό, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία (2288770669)
  • Στα γραφεία του Δήμου Κέας
  • Ηλεκτρονικά, εδώ, το site του Δήμου Κέας (www.kea.gr).

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ