Ο Δήμος Κέας πρόκειται να προβεί σε δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση ιατρών του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας.

Κριτήριο για την επιλογή ακινήτων θα αποτελέσει το μηνιαίο μίσθωμα και η καταλληλότητα του χώρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαμονής των ιατρών.

Τα ακίνητα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα στο Π.Π.Ι. Κέας, να είναι πλήρως εξοπλισμένα (έπιπλα και οικοσυσκευές), να διαθέτουν σύστημα θέρμανσης και ψύξης και να υπάρχει η δυνατότητα μίσθωσης σε ετήσια βάση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 22883 60022 (κα Χριστίνα Τσούλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 15:30 έως τις 19:00.