ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, στο Ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Κέας, στην πλατεία της Ιουλίδας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

ΨΧ76ΩΕΔ-2ΟΦ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2023_2025

ΡΗΘ8ΩΕΔ-77Ε_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑς ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2023_2025