Λειτουργία γραφείου Συλλόγου Τριτέκνων για την ενημέρωση των τρίτεκνων οικογενειών στην Κέα

Οι τρίτεκνοι είναι μία χωριστή κατηγορία, μέχρις ότου η Πολιτεία χαρακτηρίσει και τους τρίτεκνους ως πολύτεκνους. Ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των τρίτεκνων οικογενειών, ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας Αττικής θα λειτουργήσει γραφείο στο νησί της Κέας με ανταποκριτή.

Το γραφείο θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, στο Ιστορικό Δημαρχείο στην πλατεία της Ιουλίδας, ώρες 17.30 – 18.30. Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 6937837126.

Όλες οι τρίτεκνες οικογένειες, ανεξάρτητα από τις ηλικίες των παιδιών τους και το εισόδημα τους, εγγράφονται μέλη στο Σύλλογο Τριτέκνων. Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να καταθέσει ο τρίτεκνος για την εγγραφή του είναι:
– Αίτηση (από το γραφείο τριτέκνων)
– Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
– Αστυνομικές ταυτότητες και των δύο γονιών σε φωτοτυπία
– Τελευταίο Εκκαθαριστικό Εφορίας
– Από 1 φωτογραφία ταυτότητας, για τους γονείς και τα παιδιά που έχουν ηλικία 6 – 25 ετών.