Πριν από λίγες ημέρες ο Δήμος Κέας, σε συνεργασία με την Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., πραγματοποίησε καθαρισμό στον βυθό του Βουρκαρίου, Ομάδα εθελοντών δυτών βρέθηκε στην Κέα για τον σκοπό αυτό.

Καθαρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος του βυθού σε ακτίνα 5 μέτρων από την προβλήτα. Ανασύρθηκε σωρεία απορριμμάτων τα οποία διαχωρίστηκαν και στη συνέχεια μπήκαν στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ στον νέο σταθμό που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο στο Βουρκάρι για τον σκοπό αυτό. Οι κάδοι αφορούν 4 είδη ανακυκλώσιμων υλικών: Δίχτυα/Αλιευτικά Εργαλεία, Πλαστικό, Γυαλί, Αλουμίνιο.

Τα απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία φυλάσσονται και παραλαμβάνονται από την Aegean Rebreath για να δοθούν στη συνέχεια στο πρόγραμμα Blue Cycle για ανακύκλωση/επαναξιοποίηση.

 

Ο εθελοντισμός έδειξε και αυτήν την φορά το δρόμο και μας γέμισε ελπίδα. Η αγάπη μας για τη φύση και οι επίμονες προσπάθειες μας για την προστασία του περιβάλλοντος μας ανταμείβουν πάντα.

Μην αφήνεις τα απορρίμματα σου στην παραλία, ή στο παγκάκι της προβλήτας. Μην πετάς όσα δεν χρειάζεσαι στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι το σπίτι τόσων πλασμάτων και πηγής ζωής για την ανθρωπότητα. Βοήθησε και εσύ!

Πέτα το άχρηστο πια για εσένα γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό ή τα παλιά δίχτυα στο σταθμό ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ! 

Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι ένας Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού που, μεταξύ άλλων, υλοποιεί στοχευμένες πρωτοβουλίες θαλάσσιων καθαρισμών, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χαρτογράφηση, αποκομιδή, συλλογή και ανακύκλωση θαλάσσιων απορριμμάτων, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Η ομάδα τους αποτελείται από επαγγελματίες και ερασιτέχνες δύτες, ωκεανολόγους, ιχθυολόγους, περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς, οικονομολόγους, στελέχη με εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο και ενεργούς πολίτες.

Ο Δήμος μας και η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. συνεργάζονται από το περασμένο φθινόπωρο για την αποκομιδή και αποθήκευση θαλάσσιων απορριμμάτων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων, την προώθηση του εθελοντισμού και την ανάπτυξη απαραίτητης τεχνογνωσίας. Απώτερος στόχος μας είναι η ενεργή συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο «Μπλε Δήμων».

Το Δίκτυο «Μπλε Δήμων» αποτελεί το πρώτο σχετικό Δίκτυο στην Ελλάδα και στοχεύει  στην ανταλλαγή και προώθηση καλών πρακτικών, τη υλοποίηση κοινών δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη συνεργειών, την  παροχή κατευθύνσεων στα αρμόδια Υπουργεία και την κατάθεση προτάσεων όπως και τη διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.