Καθαρίστηκε τις ημέρες αυτές το δασάκι πίσω από την παραλία στο Γιαλισκάρι από το προσωπικό του Δήμου Κέας. Απομακρύνθηκαν πολλά σκουπίδια, φύλλα και κλαδιά. Έτσι τα δέντρα του πλέον μπορούν να προσφέρουν τη σκιά τους στους λουόμενους.