Εξυγίανση, καθαρισμός και καλλωπισμός της πηγής της Φλέας πραγματοποιήθηκε τις ημέρες αυτές από τον Δήμο Κέας.

Η Φλέα είναι η σπουδαιότερη πηγή της Κέας και δίνει ζωή σε μια μεγάλη ρεματιά. Παλαιότερα έθετε σε λειτουργεία 11 αλεστικούς νερόμυλους στην περιοχή του Μυλοποτάμου που χρησιμοποιούνταν για την άλεση των σιτηρών.