Ο Δήμος μας  με απόφαση του Δ.Σ.  , αιτήθηκε την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου, το οποίο και θα στελεχωθεί από δημότες που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη και για το σκοπό αυτό θα εκπαιδευτούν από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος .

 Αξίζει να τονίσουμε ότι οι Εθελοντές που υπάγονται στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι επίσημα αναγνωρισμένοι και πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τα ισχύοντα, εθελοντές στον τομέα της Πυρόσβεσης – Διάσωσης, που μπορούν και είναι αρμόδιοι να επεμβαίνουν σε κάθε συμβάν, όπως και οι επαγγελματίες. Περαιτέρω, είναι ασφαλισμένοι σε περίπτωση ατυχήματος και υπάγονται στις διατάξεις περί αστικής ευθύνης, όπως ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας κι του Λιμενικού Σώματος.
Ήδη 12 συμπολίτες μας έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα για την ίδρυση του Κλιμακίου και αναμένουμε την έγκρισή μας από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.