Συστάθηκε ομάδα  από εθελοντές πολίτες, για την Αντιμετώπιση της Θαλάσσιας Ρύπανσης σε συνεργασία με το Δήμο Κέας , το Λιμενικό Ταμείο Σύρου  και το Λιμενικό Σταθμό Κέας.

Στις 5/6/2012 έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση για το θέμα, όπου παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Ήδη από πέρυσι έχουμε προμηθευτεί από το Λιμενικό Ταμείο Σύρου ένα  κοντέινερ με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση ετοιμότητας για την αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ρύπανσης των θαλάσσιων περιοχών (διαφυγή πετρελαίου και άλλων ουσιών), που ενδεχομένως να προκληθούν από τη  συνήθη λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων (προσέγγιση, ελλιμενισμό, φορτοεκφόρτωση πλοίων)
Είναι γνωστό ότι ένα περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης εκτός από άμεσες επίπτωσεις που επιφέρει στο οικοσύστημα είναι πολύ πιθανόν να επηρεάσει την οικονομία και τον τουρισμό της περιοχής