Ερώτηση της Βουλευτή Φωτεινής Μπακαδήμα για τη μεταφορά μαθητών στην Κέα

Ερώτηση κατέθεσε η Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα σχετικά με την προβληματική μεταφορά μαθητών στο νησί της Κέας προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών και τον Υπουργό Εσωτερικών. Η Βουλευτής παρέθεσε παράλληλα επιστολή της Δημάρχου Κέας, Ειρήνης Βελισσαροπούλου, για το θέμα αυτό.

Ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της ερώτησης:

 

Θέμα: «Προβληματική η μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολείων στο νησί της Κέας»

Η δήμαρχος Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, με επιστολή της προς τα αρμόδια Υπουργεία, περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στο νησί αναφορικά με τη μεταφορά των μαθητών των δημόσιων σχολίων του νησιού και ζητά την παρέμβαση της Κυβέρνησης ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα αναφέρει «…σύμφωνα με την ΚΥΑ 50025 (ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018) οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων υπό προϋποθέσεις.

Η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του μαθητή από τη σχολική μονάδα πάνω από την οποία ο μαθητής δικαιούται δωρεάν μεταφορά, προσδιορίζεται ως εξής: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: Για μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών α) 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατ’ ελάχιστον μέχρι την Β’ τάξη Δημοτικού, β) 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, γ) 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.

Όπως επανειλημμένα έχουμε αναφέρει με επίσημα έγγραφά μας, οι όροι της παραπάνω ΚΥΑ σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των μαθητών του νησιού μας. Αντιθέτως, δημιουργούν ανυπέρβλητες δυσκολίες και συνθήκες, που -σε πολλές περιπτώσεις- δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Οι ιδιαιτερότητες που δημιουργεί ο νησιωτικός χαρακτήρας του τόπου μας, όπως το έντονο ανάγλυφο, η απουσία πεζοδρομημένου και φωταγωγημένου οδικού δικτύου, η ύπαρξη οικισμών χωρίς οδική πρόσβαση, με πολλά σκαλοπάτια και έντονες κλίσεις, είναι συνθήκες που πρέπει να ληφθούν άμεσα υπόψη στις χιλιομετρικές αποστάσεις βάσει των οποίων οι μαθητές μας δικαιούνται μεταφοράς.

Στην Κέα δεν υπάρχει συγκοινωνία. Υφίστανται μόνο τα ιδιωτικά λεωφορεία και ταξί που πραγματοποιούν τη μεταφορά των μαθητών. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι εάν ένας μαθητής δεν δικαιούται μεταφοράς, θα πρέπει να μεταβεί στη σχολική μονάδας πεζός, με τις προαναφερθείσες επικρατούσες συνθήκες».

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

Προβλέπεται βελτίωση του έργου της μεταφοράς μαθητών (άρθρο 4 παρ 1 ΦΕΚ 4217/Β/2018) ώστε να μην αναγκάζονται να μεταβαίνουν πεζοί στο σχολείο τους;
Τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση τα όρια που τίθενται στην ΚΥΑ, προκειμένου να μπορούν να μεταφερθούν με δημόσια σύμβαση, μαθητές που ζουν σε περιοχές ορεινές, νησιωτικές, όπου δεν υπάρχουν ίδια μέσα της Περιφέρειας ή του Δήμου;
Θα ληφθεί ειδική μέριμνα, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στους μαθητές του ΕΠΑΛ να μεταφέρονται σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων, που σήμερα επιτρέπεται;
Υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία δικτύου συγκοινωνίας στο νησί της Κέας, ώστε να μην αναγκάζονται οι κάτοικοι και οι μαθητές να χρησιμοποιούν ιδιωτικά λεωφορεία και ταξί;
Αν ναι, εντός ποιου χρονικού πλαισίου;

Η ερωτώσα βουλευτής
Φωτεινή Μπακαδήμα