Σας κοινοποιούμε το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Β’ Λιμενικό Τμήμα Κέας στο οποίο μας ενημερώνουν για την εκδήλωση θυελλωδών ανέμων στην ευρύτερη θαλάσσια και παράκτια περιοχή της νήσου Κέας, σήμερα Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ παράλληλα δίνονται σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.