Οι Αγιασμοί των σχολείων της Κέας θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 11/9/2023.

Σας ενημερώνουμε για το αναλυτικό πρόγραμμα, όπως αυτό μας ανακοινώθηκε:

8.30 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
9.00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
9.30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ μαζί με το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου
9.30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΛ
10.15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ

Ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.