Ο Δήμος Κέας ανακοινώνει ότι η υποβολής των δικαιολογητικών για την εγγραφή των παιδιών, για το σχολ. έτος 2023-2024, θα γίνεται από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 έως και την Πέμπτη  30 Νοεμβρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • σε μορφή PDF ηλεκτρονικά στο email pedikos@kea.gr ή
  • δια ζώσης στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Δήμου Κέας σε κλειστό φάκελο, τις ημέρες Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 – την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 09.00 – 15.00.

Την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε:

  • Στον Παιδικό Σταθμό, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία (2288770669)
  • Στα γραφεία του Δήμου Κέας
  • Ηλεκτρονικά, εδώ, το site του Δήμου Κέας (www.kea.gr).

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ