«Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Εγκρίθηκε με απόφαση του Πράσινου Ταμείου η πρόταση του Δήμου Κέας για χρηματοδότηση του έργου «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» με το ποσό των 29.760,00 €.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων. Θα εκπονηθεί το προσεχές διάστημα από το Δήμο μας για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο νησί της Κέας.

Το «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» θα περιλαμβάνει τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο:

  • σε υφιστάμενους ή νέους υπαίθριους/στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και υφιστάμενες παρόδιες ελεύθερες ή ελεγχόμενες θέσεις στάθμευσης (κατ’ ελάχιστο ενός ανά χίλιους κατοίκους)
  • σε τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ώστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη αναμονή επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών
  • για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό
  • για την εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας, ομοίως με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό
  • σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) αποκλειστικά Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, με επίσης ελάχιστο οριζόμενο αριθμό
  • για οχήματα ΑμεΑ.

Με την εκπόνηση του Σχεδίου αυτού ο Δήμος Κέας υποστηρίζει την ηλεκτροκίνηση, η οποία αποτελεί έναν από τους φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους μετακίνησης.