Δωρεάν Παιδιατρικός Έλεγχος στην Κέα

Ξεκινά στο νησί μας η παροχή δωρεάν παιδιατρικού ελέγχου για ανήλικα τέκνα των μονίμων κατοίκων!

Ο Δήμος Κέας, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν στον τομέα της υγείας και αγωνιζόμενος να συνδράμει στην κάλυψη των όποιων κενών, αποφάσισε με απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου να διαθέσει όλα τα έσοδα της εκδήλωσης «Μια γιορτή για την Καρθαία – Ο Σταύρος Ξαρχάκος στο αρχαίο θέατρο», με τίτλο «5 Λαϊκές Μορφές με τρόπον εντόνως ερωτικόν», «στον Μη κερδοσκοπικό Σύλλογο “Ερασίστρατος” […] για την πρόσκληση, την κάλυψη της μετακίνησής τους, της διαμονής τους και της διατροφή τους, ιατρών ειδικοτήτων που δεν διατίθενται στο ΠΠΙ Κέας για διαγνωστικές και άλλες ανάγκες των δημοτών Κέας που δεν έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν από το νησί γι’ αυτό το σκοπό».

Αποτέλεσμα των αποφάσεων αυτών είναι η παροχή δωρεάν παιδιατρικού ελέγχου, που ξεκινά με ευθύνη του Συλλόγου «Ερασίστρατος», στο νησί μας αυτή την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020 και θα καλύψει τον έλεγχο 258 περιστατικών (ραντεβού).

Η υγειονομική κάλυψη των συμπολιτών μας και ειδικά των μικρών παιδιών, αποτελεί για όλους μας πάγια φροντίδα και προς αυτή την κατεύθυνση συνεργαζόμαστε για να δίνουμε λύσεις όπου και όπως μπορούμε, βασιζόμενοι στις δυνάμεις του τόπου και την όρεξη των ανθρώπων για προσφορά στο συνάνθρωπο.

Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε και από μεριάς του Δήμου Κέας να ευχαριστήσουμε τον Σύλλογο Στήριξης του ΠΠΙ Κέας «Ο Ερασίστρατος» για την άψογη συνεργασία, την παιδίατρο, για την πολύτιμη συνεισφορά της και όλους τους συμμετέχοντες φορείς για την πολύτιμη συμβολή τους στην υποστήριξη του εγχειρήματος.

Οι κοινοί στόχοι και η αγαστή συνεργασία αποδίδουν καρπούς και σε αυτό το κλίμα θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε όπου απαιτείται.

Δωρεάν Παιδιατρικός Έλεγχος στην Κέα