Ο Δήμος Κέας, ανακοινώνει Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τμήματα παραλιών, για τη διετία 2021-22.

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΙΕΤΙΑ 2021_2022

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 2021_2022