Δωρεάν Διάθεση Δενδρυλλίων

Η Δ/νση Δασών Κυκλάδων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να συνδράμει αφενός στην καλύτερη προστασία και βελτίωση των υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων των νησιών μας και αφετέρου στην ανάπτυξη γενικότερα του φιλοδασικού πνεύματος και της αυτοφυούς χλωρίδας, θα διαθέσει για το 2016 σε ΟΤΑ, Σχολεία, Κοινωφελή Ιδρύματα, Πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς συλλόγους, Δημόσιες Υπηρεσίες, αλλά και πολίτες του Νομού, ορισμένο αριθμό δασικών δενδρυλλίων που παράγονται στα δύο Δασικά Φυτώρια στις νήσους Πάρο και Νάξο, με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σαφώς σε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ. περισσότερα

Υποβολή Αιτήσεων-Νέα Προγράμματα Κ.Δ.Β.Μ. Κέας

Ο Δήμος Κέας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ξεκινά την υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αναλύσεων νερού πηγών και δικτύων Δήμου Κέας – Σεπτέμβριος 2015

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού πηγής Φλέα πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού πηγής Αγίας Μαύρας πατήστε εδώ. περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αναλύσεων νερού πηγών και δικτύων Δήμου Κέας – Αύγουστος 2015

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού του δυκτίου Ιουλίδας πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγμάτων νερού του δυκτίου Κορησσιίας πατήστε εδώ. περισσότερα