Αποψίλωση χόρτων από το κεντρικό οδικό δίκτυο

Ο Δήμος Κέας πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά με απ’ ευθείας ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά το κόστος της υπηρεσίας «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ». περισσότερα

Απολύμανση-μυοκτονία-εντομοκτονία δημοτικών κτηρίων

Ο Δήμος Κέας πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά με απ’ ευθείας ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσίας ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ“. περισσότερα

Εργασίες συντήρησης ιστοσελίδας Δήμου Κέας

Ο Δήμος Κέας πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά με απ’ ευθείας ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά το κόστος της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ». περισσότερα