Για να δείτε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, πατήστε εδώ.

Αντιστοίχως, τα αποτελέσματα ανά συνδυασμό, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και εκλογικό τμήμα αναφέρονται παρακάτω: 

1. “Όλοι μαζί για τη Τζια – Διεκδικήσεις & Προοπτικές

2. “Πρόοδος – Ανάπτυξη-Γιάννης Ευαγγέλου

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο πλειοψηφών συνδυασμός “Πρόοδος – Ανάπτυξη-Γιάννης Ευαγγέλου” καταλαμβάνει δέκα (10) έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο Κέας και από τρεις (3) έδρες στα Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας και της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας, ενώ ο συνδυασμός “Όλοι μαζί για τη Τζια – Διεκδικήσεις & Προοπτικές” καταλαμβάνει επτά (7) έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο Κέας και από δύο (2) έδρες στα Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας και της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγονται με σειρά σταυροδοσίας οι: 

 1. Πατητής Γεώργιος
 2. Λέανδρος Εμμανουήλ
 3. Βρεττός Στέφανος
 4. Καβαλιέρος Δημήτριος
 5. Ξέστερνου Μαρία
 6. Ξυδοπούλου – Κορασίδη Μαρία
 7. Ρουσουνέλος Ιωάννης
 8. Μορφωνιού Ελευθερία
 9. Παούρης Αντώνιος
 10. Πολίτης Νικόλαος
 11. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
 12. Μουζάκης Δημήτριος
 13. Δεμένεγα Βασιλική
 14. Δεμένεγας Βασίλειος
 15. Μουζάκη Σώζα
 16. Τζουβάρας Ελευθέριος
 17. Παούρης Νικόλαος

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Ψημίτης Μανούσος, Πρόεδρος
 2. Πολίτης Χριστόφορος, Μέλος
 3. Βρεττού – Λαγκώνη Δήμητρα, Μέλος
 4. Δεμένεγας Δημήτριος, Μέλος
 5. Παπανικολάου Άννα, Μέλος

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Πολίτης Δημήτριος, Πρόεδρος
 2. Μπουζούκας Γεώργιος, Μέλος
 3. Μαυραπόστολος Αντώνιος, Μέλος
 4. Παύλου Δώρος, Μέλος
 5. Πούλη Ειρήνη, Μέλος