Δείτε εδώ τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2019 για το Δήμο Κέας.

Αφορούν τις θέσεις Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικού Πολιτικών Έργων Υποδομής και Μηχανολόγου Μηχανικού. Η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ